Design a site like this with WordPress.com
Get started

Elena Ferrante, Mračna kći

Nimalo začuđujuće, već poslovično dobra, Elena Ferrante nudi nam još jedan u nizu maestralan roman. Iako kronološki prethodi Napolitanskoj tetralogiji, nimalo ne zaostaje za njom, a kao i kroz sve njezine romane protežu se isti ili slični motivi. Prekrasnim stilom i žestokom analizom likova, Ferrante, još jednom, pogađa u sridu. „Jezik za mene sadrži nekakav …