Design a site like this with WordPress.com
Get started

Karl Ove Knausgaard, Jesen / Autumn

Scroll down for English „Svijet se ne mijenja, mijenjaju se samo naše predodžbe o njemu“ Karl Ove Knausgaard, Jesen, Zagreb: OceanMore, 2018. Ova zbirka obzervacija, opisa i misli o pojedinim životnim stvarima i pojavama posvećena je Knausgaardovoj nerođenoj kćeri, kao opis svijeta koji joj predaje. Ali ona je mnogo više od jednog običnog pisma, više …